Головна | Статті | Конференції | Анонси | Галерея | Контакти

Волинь туристична

Волинь туристична

,

Агросадиби Волині

,

Туристичні райони

, Волинь, Луцьк, туризм, екскурсії
 Меню сайту
Пошук
Наші партнери
Музейний простір України
Музейний простір Волині
Історична Волинь
Львівський історичний музей
Рівненський обласний краєзнавчий музей
Житомирський обласний краєзнавчий музей
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
Державний архів Волинської області
Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Національна спілка краєзнавців України
ДП „Волинські старожитності” ДП „НДЦ” „Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України
Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки
Галерея мистецтв „Арт-кафедра”
Сайти музеїв
Волинської області
Форма входу
Логін:
Пароль:
Головна » Статті

Закрити баннер
Закрити баннер
Вікторія БІЛИК, Олена БІРЮЛІНА (Луцьк)
Матеріали про життя і творчість А.Ю. Кримського
у фондах Волинського краєзнавчого музею.
Каталог-довідник
Каталог-довідник "Матеріали про життя і творчість А.Ю. Кримського" укладений на основі фондів Волинського краєзнавчого музею (далі – ВКМ; всього 140 одиниць збереження) і його філіалу – літературно-меморіального музею Лесі Українки у с. Колодяжному (далі – КЛММЛУ; 1 од. зб.). Матеріали спадщини А. Кримського в музейних фондах не є однією цілісною колекцією, а є збіркою тематичних матеріалів, які комплектуються донині.
Дослідження діяльності видатного вченого Агатангела Юхимовича Кримського розпочалося лише після 2 травня 1957 року, коли він був посмертно реабілітований. До цього часу це ім’я було викреслене з історії і замовчувалося, оскільки ще в 1941 році вченого було звинувачено в причетності до так званої Спілки Визволення України і відповідно в українському націоналізмі. Реабілітація дозволила розпочати збір матеріалів про життя і діяльність А. Кримського зацікавленим українським установам. Серед них був і Волинський краєзнавчий музей.
Формування музейної збірки матеріалів А. Кримського було започатковано Римою Кашевською, яка свого часу працювала завідувачем відділу давньої історії ВКМ, за сприяння тодішнього директора Володимир-Волинського історичного музею Петра Заклекти. На сьогоднішній день колекція продовжує поповнюватись у першу чергу завдяки лучанці Олені Огнєвій, кандидату історичних наук, доценту Волинського Національного університету ім. Лесі Українки, старшому науковому співробітнику Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України.
В каталозі 4 розділи: I – "Фото", 1 позиція (1 одиниця збереження); II – "Прижиттєві видання творчого доробку А. Кримського", 7 позицій (7 од. зб.); III – "Видання творів А. Кримського", 5 позицій (7 од. зб.); IV – "Матеріали по вшануванню пам’яті А. Кримського", 36 позицій (44 од. зб.).
Тематична збірка поділяється на музейні предмети основного і науково–допоміжного фондів. Основний фонд музейної збірки, який тут каталогізований без виключень, складають оригінальне фото; першодруки пов’язані з науковою діяльністю вченого; матеріали, які стосуються вшанування А. Кримського і перевидання творів вченого (всього 24 од. зб.). Науково–допоміжний музейний фонд, який каталогізувався вибірково, сформований з фотокопій, копій документів, тиражованих сучасних видань праць А. Кримського і робіт про нього, періодичних видань Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України, програм наукових конференцій (всього біля 120 од. зб.).
Найціннішим експонатом музейної збірки є оригінальне прижиттєве фото Агатангела Кримського [І.1]. На ньому поясне зображення вченого у віці біля 40 років. Знімок виготовлений в московському фотографічному закладі К. Круповича. На звороті фотографії є чорнильний напис від руки "Татусь”. Найімовірніше фото підписане Миколою Левченком-Кримським, названим (прийомним) сином А. Кримського.
Славу знавця української мови і української культури А.Кримський здобув під час участі в дискусії про норми українського правопису ще у 80- 90-і роки XIX століття. Про постійний інтерес до цього питання свідчить його "Программа для собирания особенностей малорусских говоров” [ІІ.1], яку через хворобу першоукладача К. Михальчука А. Кримський доопрацював і значно доповнив.
Кримський брав найактивнішу участь в організації першого українського правопису післяреволюційної доби. Перші загальнообов’язкові правописні правила були вироблені протягом 1919 – 1920 рр. правописною комісією на чолі з академіком АН УРСР А. Кримським і схвалені остаточно на спільному засіданні Академії наук 29 листопада 1920 р. В 1921 р. ці правила були опубліковані в Києві під назвою "Найголовніші правила українського правопису” [ІІ.3]. Цього ж року західно-українська інтелігенція передрукувала це видання в Рівному і почала його популяризувати на Волині і в Галичині.
Офіційно в межах УРСР "Найголовніші правила українського правопису” діяли до 6 вересня 1928 р.
В 1914 р. в петербурзькому видавництві братів Гранат вийшов друком I том першої російськомовної українознавчої енциклопедії "Украинский народ в его прошлом и настоящем” [ІІ.2]. До цього тому увійшли історіографічний нарис українознавства і короткий нарис української історії в освітленні М. Грушевського. У складі редакції цього видання був і А. Кримський. Вчений також редагував і "Записки історично-філологічного відділу”, двадцять третя книга яких зберігається у фондах КЛММЛУ [ІІ.7].
Свої ранні поетичні твори А. Кримський публікував у популярних тоді галицькому часописі "Зоря” та "Літературно-науковому віснику”, який видавався у Києві та Львові. Шість таких поезій були відібрані І. Франком для створюваних ним "Акордів” – антології української лірики в післяшевченкову добу, що вийшли друком 1903 р. у Львові [ІІ.4].
У фондах ВКМ зберігається прижиттєве видання перекладних творів А. Кримського "Пальмове гілля. Екзотичні поезії” [ІІ.5]. Це третя частина збірки, до якої ввійшли переклади (переспіви) А. Кримського з давньої перської лірики ІХ – Х ст., з перської поезії ХІІ – ХІІІ ст., з лірики XV ст.
Особливе місце в музейній збірці займає перевидана 1996 р. праця А. Кримського "Історія Туреччини” [III.4]. Музейний примірник містить автограф автора передмови, академіка Національної академії наук України Омеляна Пріцака, завдяки якому на початку 90-х років ХХ століття в Україні був відкритий Інститут сходознавства імені Агатангела Кримського.
Уперше "Історія Туреччини" вийшла в Києві у 1924 р. Ця праця А. Кримського й до нині є значним внеском у сходознавчу історіографію, висвітлює цікаві сторінки історії Османської імперії XV – XVI ст. – доби її блискучого розквіту. Слід відмітити, що ця робота вченого, як і багато інших його робіт, значною мірою зачіпає історію українських земель.
В експозиції ВКМ експонується книга А. Кримського "Перський театр, звідки він узявсь і як розвивавсь”. Ця робота є окремим відбитком частини III тому його ж "Історії Персії та її письменства”, яка вийшла друком у Києві в 1923 р. під егідою Історико-філологічного відділу Всеукраїнської Академії Наук [II.6]. Примірник видання був подарований музею І. Стеблін-Каменським, знаним російським іраністом, член-кореспондентом Російської Академії наук.
Після реабілітації імені А. Кримського перше перевидання його творів було здійснене у 1965 р. за участі українських вчених-філологів Й. Куп’янського та С. Шаховського. До складу видання увійшли поетичні твори Кримського із його збірки "Пальмове гілля”, окремі оповідання письменника, а також розвідки, статті, рецензії та 32 листи вченого до І. Франка, В. Лукича, О. Кониського [III.1].
Перше післявоєнне перевидання оригінальної і перекладної поетичної спадщини А.Кримського було здійснене у 1968 р. за упорядкування і коментування відомого дослідника творчості поета О. Бабишкіна [IV.1]. В основу цієї книги покладено останнє видання збірки "Пальмове гілля”, здійснене у 1922 р. в Києві. А за рік до перевидання світ побачив нарис О. Бабишкіна "Агатангел Кримський. Літературний портрет” – перше ґрунтовне дослідження творчої спадщини поета і письменника, видатного вченого, сходознавця А. Кримського [IV.1].
Історичні погляди та доробок у галузі історичної науки видатного представника української культури А. Кримського у своїй роботі "Кримський як історик” показав К. Гурницький. Використавши численні документальні матеріали та дослідивши багатющу творчу спадщину вченого, автор створив яскравий документальний портрет А. Кримського [IV.2].
У значному науковому і творчому спадкові видатного українського вченого-сходознавця допоможе орієнтуватися «Бібліографічний покажчик», який вийшов невдовзі після відзначення у січні 1971 р. 100-річного ювілею від дня народження А.Ю. Кримського [IV.3]. Покажчик друкувався за постановою вченої ради Центральної наукової бібліотеки Академії Hаук УРСР, а працівники цієї установи власне і стали його авторами. Укладачі ставили своїм завданням упорядкувати всі відомі на той час матеріали, щоб допомогти науковцям, викладачам вузів, вчителям, музейним і бібліотечним працівникам у вивченні та популяризації багатогранної спадщини Агатангела Кримського.
У 1975 р. в Москві було опубліковано 123 листи Агатангела Кримського до рідних і таким чином уведено до наукового обігу доти невідомі етнографічні і фольклорні записи вченого, які зберігалися серед його рукописної спадщини. Книга, що ставила за мету розширити уявлення про Ліван 80-90-х рр. XIX ст., мала назву "Письма из Ливана (1896 – 1898)". Музейний примірник книги надійшов у серпні 1990 р. з Інституту сходознавства у Ленінграді [III.3].
Ще одна книга з музейної збірки – "Краса у розумі” - це збірка арабських казок: чарівних, побутових, про тварин, - що їх зібрав і записав Агатангел Кримський у 1896 –1898 рр. Вчений мав намір видати казки українською мовою, але за його життя праця не побачила світу. У 1992 р. вперше казки народів Арабського Сходу були впорядковані сучасним вченим М. Веркальцем і видані у київському видавництві "Веселка” [III.5].
Ще одну групу матеріалів основного фонду, що стосуються А. Кримського складають матеріали на пошану видатного вченого. У книзі Л. Матвєєвої та Е. Циганкової "А.Ю. Кримський – неодмінний секретар Всеукраїнської Академії Наук” подаються вибрані листи вченого за період 1918 – 1941 рр., коли він обіймав посаду неодмінного секретаря ВУАН, брав участь в її розбудові [IV.7].
З нагоди 125-річчя від дня народження вченого у Звенигородці, де він провів багато років і був арештований, були проведені І міжнародні сходознавчі читання А. Кримського, участь в яких брали науковці з Америки, Франції, Англії, Росії, України, Туреччини. Найцікавішими доповідями на цих читаннях вважаємо: "Як Кримський працював: його науковий метод” О. Пріцака, "Наукова діяльність А. Кримського в 30-ті роки ХХ ст.” Ю. Кочубея, "Трагічні сторінки біографії А. Кримського” Л. Матвєєвої. Програма цієї конференції зберігається у фондах ВКМ [IV.19].
"Україна і Схід” – бібліографічний покажчик, що репрезентує Близький та Середній Схід у різноманітних матеріалах українських дослідників [IV.5]. Праця Ю. Кочубея – арабіста, кандидата філологічних наук, повноважного посла України у Франції, представника України в ЮНЕСКО, теж покликана серед іншого популяризувати ім’я видатного вченого і академіка А. Кримського. Слід також відзначити, що Ю. Кочубей вчив арабську мову в Тауфіка Кезми – учня А. Кримського, який приклав чимало зусиль для збереження арабістики в Україні.
У фондах музею зберігаються два томи "Епістолярної спадщини Агатангела Кримського”, в яких подається листування 1890 – 1941 рр. видатного українського вченого, орієнталіста, мовознавця і письменника, громадського діяча з відомими діячами української культури та науки кінця ХІХ – 40-х рр. ХХ ст. Всього опубліковано 250 листів, з яких 183 надруковані вперше [IV.8].
До 125-річчя від дня народження А.Кримського приурочений восьмий номер журналу "Східний Світ”, який видає Інститут сходознавства імені А. Кримського НАН України [IV.12]. У ньому є стаття Л. Матвєєвої – заслуженого діяча наук України, нинішнього директора Інституту сходознавства ім. А. Кримського НАН України – "З біографії А. Кримського”, в якій йдеться про участь вченого у створенні Української Академії Наук. Авторка також приділяє увагу ідеологічним гонінням на вченого, показуючи його трагічну долю.
Ще одне видання Інституту сходознавства імені А. Кримського НАНУ "Матеріали ювілейної сесії секції суспільних і гуманітарних наук НАНУ” побачило світ у 2005 році і було приурочене 135 річниці від дня народження вченого [IV.16].
У 2006 році науковці Інституту сходознавства підготували велику роботу "Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості” [IV.6].
У 2007 році світ побачив збірник наукових праць "Агатангел Кримський – учений, письменник, українець”, серед авторів якого були і науковці музею [IV.18].
Серед науково-допоміжного фонду, який не залучений до каталогу, варто відзначити виготовлені влітку 1992 року фотознімки пам’ятника А. Кримського на території Володимир-Волинського педагогічного коледжу та меморіальної дошки на будівлі цього навчального закладу. Фонд складають також копії фотографій батьків вченого, його знайомих, соратників, колег, серед яких фотокопії І. Франка (з дарчим написом «Хв. Кримському. І. Франко»), Лесі Українки, М. Коцюбинського, О. Шмідта, В. Струве, О. Пріцака, членів першої сесії Асоціації арабістів (Ленінград, 1935), фотопортрети самого А. Кримського в різні роки, зображення будинку у Звенигородці, де багато років провів вчений, фотокопії зображень закладів, де він вчився чи працював.
Доповнюють науково-допоміжний фонд фотокопії окремих документів з життя і діяльності А. Кримського, зокрема директиви Санкт-Петербурзького цензурного комітету на дозвіл друкувати твори вченого, фотокопії титульних сторінок його творів, копії з оригінальних листів А. Кримського до І. Франка, академіків В. Затонського, Д. Яворницького, копія друкованого указу президії Верховної Ради СРСР «Про нагородження орденом Трудового Червоного прапора академіка А.Ю. Кримського» від 22 червня 1940 р., копії архівних матеріалів, що стосуються професійної та наукової діяльності А. Кримського у ВУАН впродовж 1921 – 1941 рр. Крім того, у фондах ВКМ зберігаються журнали, брошури, програми наукових конференцій, присвячених вченому та питанням, які він досліджував свого часу.
Фондова колекція дозволяє науковцям музею робити і свій внесок в популяризацію і вшанування імені нашого видатного земляка. Працівниками відділу давньої історії ВКМ у різні роки організовувалися виставки, присвячені вченому: «Провидець долі», 1996 р. (до 125–річчя від дня народження А. Кримського), «Мій краю чарівний, тебе я бачу знов у передсмертнім сні», 2001 р. (до 130–річчя від дня народження), «Я посмів полюбити…», 2002 р. (до 60–х роковин смерті вченого), «Агатангелу Кримському присвячується», 2006 р. (до 135–річчя від дня народження вченого).
Укладачі сподіваються, що каталог-довідник буде корисним дослідникам життя і творчості А. Кримського та усім його землякам.
 
І. Фото
1. Агатангел Юхимович Кримський. – [Поч. ХХ ст.]. – 10,6х16 см
ВКМ, інв. № КДФ-5364.
 
ІІ. Прижиттєві видання творчого доробку А. Кримського
1. Михальчук К., Кримський А. Программа для собирания особенностей
малорусских говоров. – СПб, 1910. – 162 с.
ВКМ, інв. № КДФ-13759.
2. Украинский народ в его прошлом и настоящем /Под ред. Ф. Волкова, М. Грушевского ... А. Кримского и др. – Петербург, 1914. – Т.1. – 360 с.
ВКМ, інв. № КДФ-19601.
3. Найголовніші правила українського правопису. – Рівне на Волині: Волинське кооперативне видавництво, 1921. – 12 с.
ВКМ, інв. № КДФ-14697.
4. Кримський Агатангел. [Поезії] //Акорди: Антологія української лірики від смерти Шевченка /Уложив Ів.Франко; з іл.Юліяна Панькевича. – Львів: Накладом укр.-руської видавничої спілки, 1903. – С.208-214.
ВКМ, інв. № ЛУ-330.
5. Кримський А. Пальмове гілля. Екзотичні поезії. Частина третя (1917 – 1920). Кооперативне видавниче товариство «Час». – Київ, 1922. – 231 с.
ВКМ, інв. № КДФ-16445.
6 Кримський. Перський театр, звідки він узявсь і як розвивавсь. – К., 1925.
ВКМ, інв. № КДФ-14389.
7. Записки історично – філологічного відділу /За ред. А.Ю.Кримського. – Київ, 1929. – Кн. ХХІІІ.
КЛММЛУ, Інв. № КД-1444.
 
III. Видання творів А. Кримського
1.     Кримський А. Вибрані твори. – К.: Дніпро, 1965. – 660 с.
ВКМ, інв. № КДФ -19659.
2. Кримський А. Поезії. – К.: Радянський письменник, 1968. – 339 с.
ВКМ, інв. № КДФ - 9997.
3. КримскийА.Е. Письма из Ливана. (1896 - 1898). – Москва: «Наука», 1975. – 342 с.
ВКМ, інв. № КДФ-14092.
4. Кримський А. Історія Туреччини. 2-ге вид., випр. – Київ, Львів: Олір, 1996. – 287с.
ВКМ, інв. № КДФ-16769.
5. Краса у розумі. Арабські казки у записах А.Ю. Кримського. Для середнього та старшого шкільного віку /Упоряд., передм. та переказ арабської М.М. Веркальця. Мал. А.П. Паливоди. – К.: Веселка, 1992. – 205 с.
ВКМ, інв. № КДФ-14930; 14931; ДМ- 24856. (3 од. зб.)
 
IV. Матеріали по вшануванню пам’яті А. Кримського.
1. Бабишкін О. Агатангел Кримський. Літературний портрет. – Київ: Дніпро, 1967. – 114 с.
ВКМ, інв. № КДФ-19605.
2. Гурницький К. Кримський як історик. – Київ, Наукова думка, 1971. – 183 с.
ВКМ, інв. № КДФ-19606.
3. А.Ю. Кримський. Бібліографічний покажчик. – Київ, Наукова думка, 1972. – 167 с.
ВКМ, інв. № ДМ-21417.
4. Новицький А. І снилась мила Україна. – Черкаси, Облредвидав, 1992. – 60 с.
ВКМ, інв. № ДМ-28568; 29943 (2 од. зб.).
5. Кочубей Ю. Україна і Схід. Культурні взаємозв’язки України з народами Близького і Середнього Сходу. 1917-1992 рр. Підручний бібліографічний покажчик. – Київ, 1998. – 227 с.
ВКМ, інв. № КДФ-17749.
6. Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості. / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України; Відп. ред. Василюк О.Д. та ін. – К.: [Видавничий дім «Стилос»], 2006. – 563 с.
ВКМ, інв. № КДФ-19694.
7. Матвєєва Л., Циганкова Е. А.Ю. Кримський – неодмінний секретар Всеукраїнської Академії наук. Вибране листування. – Київ, Обереги, 1997. – 171 с.
ВКМ, інв. № КДФ-17289.
8. Епістолярна спадщина Агатангела Кримського. В 2-х томах. Том 1.1890-1917 рр. – Київ, 2005. – 499 с.
ВКМ, інв. № КДФ-19248; 19603 (2 од. зб.)
9. Східний Світ. [Пам’яті А.Ю. Кримського присвячується.]. № 1’93. – Київ, 1993. – 183 с.
ВКМ, інв. № ДМ-27773; 54481. (2 од. зб.)
10. Сходознавство. № 5. Київ, 1998. – 109 с.
ВКМ, інв. № ДМ-54478.
11. Сходознавство. № 6. Київ, 1999. – 142 с.
ВКМ, інв. № ДМ-54479.
12. Східний Світ. №2’96. №8 [том 5]. [До 125-річчя від дня народження А.Ю. Кримського]. – Київ, 1999. – 160 с.
ВКМ, інв. № КДФ-19604.
13. Східний Світ. ETYMON. №1-2, 1999. [До 80-річчя академіка О.Пріцака]. – Київ, 2001. – 351 с.
ВКМ, інв. № ДМ-54482.
14. Східний Світ. №1, 2005. – Київ, 2005. – 208 с.
ВКМ, інв. № ДМ-47656.
15. А.Ю. Кримський – україніст і орієнталіст. (Матеріали ювілейної сесії до 100-річчя з дня народження). – Київ, Наукова думка, 1974. – 175 с.
ВКМ, інв. № ДМ-3245.
16. Матеріали ювілейної сесії секції суспільних і гуманітарних наук НАНУ, присвяченої 130-річчю від дня народження А.Кримського. – Київ, Інститут сходознавства НАНУ, 2005. – 62 с.
ВКМ, інв. № КДФ-19249.
17. ХІ Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. Київ. 7-8.06.2007 р. – Київ, 2007. – 219 с.
ВКМ, інв. № ДМ-54480.
18. Агатангел Кримський – учений, письменник, українець. – Зб. наук. праць. Упор. Ніна Данилюк. – Луцьк, 2007. – 127 с.
ВКМ, інв. № КДФ-20337.
19. Програма. Перші сходознавчі читання А. Кримського. Міжнародна наукова конференція. 27-31.05.1997 р. Звенигородка. – 21х29,5 см.
ВКМ, інв. № КДФ-17290.
20. Програма. Другі сходознавчі читання А. Кримського. Міжнародна наукова конференція. 9-12.06.1998 р. Київ – Звенигородка. – 10,5х29,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-55193.
21. Програма. ІІІ сходознавчі читання А. Кримського. Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-річчю академіка Омеляна Пріцака. 10-11.06.1999 р. Київ. – 10,5х29,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-55194.
22. Програма. ІV сходознавчі читання А. Кримського. Міжнародна наукова конференція, присвячена 2000-й річниці християнства. 13-15.09.2000 р. Київ. – 10,5х27,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-55195.
23. Програма. V сходознавчі читання А. Кримського. Міжнародна наукова конференція, присвячена 10-й річниці Інституту сходознавства ім. А.Кримського. 10-12.10.2001 р. Київ. – 14х29,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-55196.
24. Програма. VІ сходознавчі читання А. Кримського. Міжнародна наукова конференція. 30-31.10.2002 р. Київ. – 10х21 см.
ВКМ, інв. № ДМ-55197.
25. Програма Міжнародної науково-теоретичної конференції "Агатангел Кримський у контексті української та світової культури”, присвяченої 135-річчю від дня народження А.Кримського. 26-27 січня 2006 р. Луцьк. – 12 с.
ВКМ, інв. № ДМ-50141/1,2 (2 од. зб.).
26. Програма другого дня роботи Міжнародної науково-теоретичної конференції "Агатангел Кримський у контексті української та світової культури”, присвяченої 135-річчю від дня народження А. Кримського. 26-27 січня 2006 р. Луцьк. – 15х21 см.
ВКМ, інв. № ДМ-50143/1,2 (2 од. зб.).
27. Програма. ХІ сходознавчі читання А. Кримського. Міжнародна наукова конференція. 7-8.06.2007 р. Київ. – 14х29,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-54477/1,2 (2 од. зб.).
28. Запрошення Огнєвій Олені Дмитрівні на ІІ сходознавчі читання А. Кримського. 9-10.06.1998 р. Київ. – 21х29,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-39065.
29. Запрошення на Міжнародну науково-теоретичну конференцію "Агатангел Кримський у контексті української та світової культури”, присвяченої 135-річчю від дня народження А. Кримського. 26-27 січня 2006 р., Луцьк. – 15х21 см.
ВКМ, інв. № ДМ-50137; 50142 (2 од. зб.).
30. Рішення виконкому Волинської обласної ради про встановлення обласної літературно – мистецької премії. 19.02.1992 р. Луцьк. – 21х29,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-31097.
31. Положення виконкому Волинської обласної ради про обласну літературно – мистецьку премію. 19.02.1992 р. Луцьк. – 21х29,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-31095/1,2.
32. Рішення виконкому Волинської обласної ради про присвоєння обласній літературно – мистецькій премії імені Агатангела Кримського. 9.04.1992 р. Луцьк. – 21х29,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-31096.
33. Розпорядження представника президента у Волинській області В.І. Блаженчука про присудження обласної літературно – мистецької премії імені А. Кримського за 1992 р. Струцюку Й.Г. 7.08.1992 р. Луцьк. – 21х29,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-31098.
34. Диплом лауреата Волинської літературно – мистецької премії імені А. Кримського Корзонюка М.М. (посмертно). – Луцьк, 1994. – 16х25 см.
ВКМ, інв. № ДМ-31090.
35. Диплом лауреата Волинської літературно – мистецької премії імені А. Кримського. 90-і рр. ХХ ст. – 16х25 см.
ВКМ, інв. № ДМ-31089.
36. Список претендентів на здобуття обласної літературно – мистецької премії імені А. Кримського за 1995 р. – 21х29,5 см.
ВКМ, інв. № ДМ-31099.
_____________________________
Волинський музей: історія і сучасність: Науковий збірник: Вип. 4. – Луцьк, 2009. – С. 62-67.
Категорія: Статті | Додав: administrator (05.06.2012) | ОПИС ЗНАКІВ |
Переглядів: 2704 | Рейтинг: 3.0/4
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Зробити безкоштовний сайт з uCoz
Зробити безкоштовний сайт з uCoz