Головна | Статті | Конференції | Анонси | Галерея | Контакти

Волинь туристична

Волинь туристична

,

Агросадиби Волині

,

Туристичні райони

, Волинь, Луцьк, туризм, екскурсії
 

Волинський краєзнавчий музей

Волинський краєзнавчий музей

Меню сайту
Пошук
Наші партнери
Музейний простір України
Музейний простір Волині
Історична Волинь
Львівський історичний музей
Рівненський обласний краєзнавчий музей
Житомирський обласний краєзнавчий музей
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
Державний архів Волинської області
Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Національна спілка краєзнавців України
ДП „Волинські старожитності” ДП „НДЦ” „Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України
Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки
Галерея мистецтв „Арт-кафедра”
Сайти музеїв
Волинської області
Форма входу
Логін:
Пароль:
Головна » Видання

Закрити баннер
Закрити баннер

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Народна культура і музеї. Науковий збірник. Випуск 44. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича, 16-17 квітня 2013 року, м. Луцьк. Упоряд. Є. І. Ковальчук, Л. А. Мірошниченко-Гусак. – Луцьк, 2013. – 352 с., іл.
 
 
УДК 94 (477.82)
ББК 63.3 (4 УКР – 4 ВОЛ)
М 62
 
 
У науковому збірнику вміщено статті та повідомлення учасників Четвертої Всеукраїнської науково-етнографічної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження Олекси Ошуркевича (1933-2010) – українського фольклориста та етнографа, яка відбулася 16-17 квітня 2013 року в м. Луцьку. В публікаціях піднімаються питання дослідження наукової спадщини О.Ошуркевича; формування музейних етнографічних збірок; дослідження, збереження та катологізація пам’яток народнопобутової культури Волині.
               © Волинський краєзнавчий музей, 2013.
               © ДП «Волинські старожитності», 2013.
 
 

 
 
Зміст
 
 
 
ВСТУПНЕ СЛОВО ............................................................................................................. 4
 
 
 
РОЗДІЛ І
 
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ І НАУКОВА СПАДЩИНА ОЛЕКСИ ОШУРКЕВИЧА
 
 
 
Наталія ГАТАЛЬСЬКА (c. Затурці). У пошуках народних скарбів поруч з Майстром ........... 5
 
Володимир ГИКА (м. Луцьк) Наукова спадщина Олекси Ошуркевича у документах
 
Державного архіву Волинської області ................................................................................ 9
 
Олександра КОНДРАТОВИЧ (м. Луцьк). Дорогами Тараса. Дослідження Олексою
 
Ошуркевичем пісенної скарбниці Шевченкового краю ....................................................... 13
 
Людмила МІРОШНИЧЕНКО-ГУСАК (м. Луцьк) Джерела пізнання. Збірка листів,
 
адресованих Олексію Ошуркевичу .................................................................................... 15
 
Юрій РИБАК (м. Рівне). Музичний фольклор Волині та Полісся в етнографічному до-
 
робку Олекси Ошуркевича ................................................................................................ 18
 
Лариса СЕМЕНЮК (с. Старики). «Бережу у своїй пам’яті» ................................................ 24
 
 
 
РОЗДІЛ ІІ
 
ФОРМУВАННЯ МУЗЕЙНИХ ЕТНОГРАФІЧНИХ ЗБІРОК
 
 
 
Ірина ВЛАСЕНКО, Марія ПІСЦОВА, Наталія САХНО (м. Полтава). Фундатори ет-
 
нографічної колекції Полтавського краєзнавчого музею ..................................................... 28
 
Тамара ЛЕВИЦЬКА (м. Луцьк). З історії формування і вивчення мистецьких колек-
 
цій Волинського краєзнавчого музею ................................................................................. 34
 
Марія МЕЛЬНИЧУК (м. Луцьк). Формування етнографічної збірки Нововолинсько-
 
го історичного музею ......................................................................................................... 37
 
Фаїна РЯБЧИКОВА, Валентина НАДОЛЬСЬКА (м. Луцьк). Програма формування
 
музейних етнографічних колекцій Василя Григоровича Кравченка ..................................... 40
 
Юлія СМОЛІЙ (м. Київ). Хатнє малювання катеринославщини 1910-х років: історія
 
формування колекцій Дніпропетровського національного історичного та російського
 
етнографічного музеїв ....................................................................................................... 50
 
Ігор СТАРЕНЬКИЙ, Валерій ЩЕГЕЛЬСЬКИЙ, Вадим ГУДИМА (м. Кам’янець-
 
Подільський). Формування Юхимом Сіцінським етнографічної колекції Подільського
 
єпархіального Давньосховища (1890-1920 рр.) .................................................................. 56
 
Раїса ТИШКЕВИЧ (м. Сарни). Етнографічні збірки сарненського історико-етногра-
 
фічного музею .................................................................................................................. 60
 
Алла УКРАЇНЕНЦЬ (м. Рівне). Формування колекції народного вбрання з Гощан-
 
ського району у збірці Рівненського обласного краєзнавчого музею .................................... 64
 
 
 
РОЗДІЛ ІІІ
 
ЕТНОГРАФІЧНІ МУЗЕЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
 
 
 
Ірина БУРКО (м. Луцьк). Етнографічна експозиція Любомльського краєзнавчого му-
 
зею ................................................................................................................................... 70
 
Альона ГАРБАРУК. Історичний музей при НВК «ЗОШ I-III ст. - гімназія» ім. С. Є.
 
Ткача смт. Голоби – чільний осередок краєзнавчого пошуку Ковельщини ........................... 73
 
Євгенія КОВАЛЬЧУК. (м. Луцьк). Музеї Волині в комплектуванні і дослідженні ет-
 
нографічних матеріалів ..................................................................................................... 77
 
Петро КОНОНЕЦЬ (м. Костопіль). Пошуково-збиральницька робота шкільного на-
 
родного музею «Ремесла Волині» ...................................................................................... 83
 
Світлана МУРАВСЬКА (м. Ліьвів). Етнографічні музеї вищих навчальних закладів
 
України ............................................................................................................................. 86
 
Алла НАЛИВАЙКО, Інна КОЦЕРЖИНСЬКА, Ніна СИМОНЕНКО (с. Свердловка
 
Чернігівська обл.). Кімната етнографії та історії краю мезинського НПП – осередок збе-
 
реження старожитностей ................................................................................................... 90
 
Наталія ПАВЛИК (м. Переяслав-Хмельницький). Музей народного одягу НІЕЗ «Пе-
 
реяслав»: проблеми та перспективи розвитку .................................................................... 94
 
Валентина ПЕТРОВИЧ (м. Луцьк). Музеї просто неба – осередки дослідження та по-
 
пуляризації матеріальних і духовних цінностей традиційної культури українського на-
 
роду ................................................................................................................................ 100
 
 
 
РОЗДІЛ ІV
 
ПАМ’ЯТКИ НАРОДНО-ПОБУТОВОЇ КУЛЬТУРИ ВОЛИНІ:
 
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ
 
 
 
Оксана БЕРЕЗКО (м. Луцьк). «Дерево життя» на рушниках Волині і Західного По-
 
лісся (за фондами Музею етнографії Волині та Полісся при Східноєвропейському на-
 
ціональному університеті імені Лесі Українки) ................................................................. 103
 
Надія БОРЕНЬКО (м. Львів). Типологічні особливості та декор гончарних виробів
 
Волині й Полісся (на матеріалі фондової збірки Музею народної архітектури і побуту у
 
Львові) ........................................................................................................................... 108
 
Тетяна БОРОВИЦЬКА (м. Київ). Поясне та нагрудне вбрання з Камінь-Каширщини
 
та Ратнівщини у фондах Музею-архіву народної культури Українського Полісся ............... 114
 
Людмила БУЛГАКОВА (м. Львів). Жіноче традиційне стегнове вбрання: українсько-
 
білоруські паралелі ......................................................................................................... 119
 
Ігор ГІЛЕВИЧ (м. Львів). Маловідома праця Василя Пастущина про традиційну
 
культуру поліщуків ......................................................................................................... 123
 
Анна ДІДУХ (м. Луцьк). Аплікація на святковому вбранні кін. ХІХ – сер. ХХ ст. у
 
селах Волинського Полісся (за матеріалами музейних збірок) .......................................... 129
 
Алла ДМИТРЕНКО, Юлія КРАЙНІК (м. Луцьк). Хліб у повсякденному житті меш-
 
канців Волині і Західного Полісся .................................................................................... 135
 
Олена КОЗАКЕВИЧ (м. Львів). Мереживні народні вироби на Волині та Поліссі кін-
 
ця ХІХ–ХХ ст.: регіональні особливості ............................................................................ 139
 
Андрій КОРЧАК, Василь РОМАНИЧ, Теодор ЗВАРИЧ (м. Броди, с. Суховоля).
 
Громадські студні – особливість села Суховоля ................................................................ 144
 
Марія ЛУКАШЕВИЧ (м. Луцьк). Волинська народна іграшка ........................................... 152
 
Ростислав ОМЕЛЯШКО (м. Київ). Комплексне дослідження культурно-історичної
 
спадщини Полісся у зоні Чорнобильської катастрофи ....................................................... 160
 
Григорій ОХРІМЕНКО, Наталія СКЛЯРЕНКО, Інна СУМЛЕННА (м. Луцьк). Ста-
 
рожитності стжижовської культури з Волинського Полісся ................................................ 164
 
Наталя ПАСЬ (м. Камінь-Каширський). Ливарництво на Камінь-Каширщині .................... 167
 
Наталії ПАТІЙЧУК (м.Луцьк). Декоративно-вжиткова складова зібрання Галини
 
Мельник-Калужинської (на підставі фондів Волинського краєзнавчого музею) .................. 170
 
Роман РАДОВИЧ (м. Львів). Специфічні риси розвитку планування народного жит-
 
ла Волинського Полісся ................................................................................................... 176
 
Сергій СІРЕНКО (м. Київ). Нерет: особливості будови та способи лову ........................... 182
 
Наталія ТЕЛЕГЕЙ (м. Київ). Інтер’єрні тканини Камінь-Каширського району Волин-
 
ської області (за матеріалами експедиційних досліджень) ................................................ 186
 
Віктор ТКАЧЕНКО (м. Київ). Крашанки та писанки в архівній спадщині Василя
 
Кравченка ІМФЕ імені М.Т. Рильського ............................................................................. 190
 
Олена ФЕДОРЧУК (м. Львів). Бісер у творчості майстринь Рівненського Полісся (за
 
матеріалами мистецтвознавчої експедиції 2010 р.) ........................................................... 195
 
Раїса ЦАПУН (м. Рівне). Коровайний обряд у сучасному селі: основні елементи та їх
 
трансформація (за фольклорними матеріалами Зарічненщини) ......................................... 200
 
Сергій ЦИПИШЕВ (м. Львів). Хлібні вироби у весняній обрядовості Західного По-
 
лісся ............................................................................................................................... 205
 
Максим ЧЕРВІНСЬКИЙ (м. Київ). Гончарство с. Качин Камінь-Каширського райо-
 
ну (За матеріалами історико-етнографічної експедиції Державного наукового центру за-
 
хисту культурної спадщини від техногенних катастроф) .................................................. 210
 
Андрій ЯКИМЛЮК (м. Київ). Особливості сухопутного транспорту Камінь-Кашир-
 
ського району (на основі музейних предметів у збірці Музею-архіву народної культури
 
Українського Полісся) ...................................................................................................... 213
 
 
 
РОЗДІЛ V
 
ДУХОВНА КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО УКРАЇНЦІВ
 
 
 
Світлана ВАСИЛЕВСЬКА (м. Луцьк). Ікони «Старозавітна Трійця» XVIII ст. з колек-
 
ції Музею волинської ікони .............................................................................................. 217
 
Ангеліна ВИГОДНІК, Людмила КАРПЮК (м.Луцьк). Ікони «Святої Параскеви
 
П’ятниці» з колекції Музею волинської ікони .................................................................... 222
 
Алла ДМИТРЕНКО (м. Луцьк). Різдвяні звичаї на Волині: підготовка до свята, перед-
 
день Різдва ..................................................................................................................... 227
 
Тетяна ЄЛІСЄЄВА (м. Луцьк). Тема Різдва Христового у народному іконописі Волині
 
ХVІІ–ХVІІІ ст. .................................................................................................................. 233
 
Людмила ЄФРЕМОВА (м. Київ). Новорічно-різдвяні співи Житомирщини ........................ 236
 
Оксана ЖАРСЬКА (с. Пересопниця). Народний іконопис як одна із течій народної
 
творчості на Волині ......................................................................................................... 240
 
Олександра КОНДРАТОВИЧ (м. Луцьк). Життя з Богом у серці ..................................... 244
 
Людмила КОСТЕНКО (м. Київ). Обряди викликання дощу і зупинення граду на Лі-
 
вобережному Полісcі ....................................................................................................... 250
 
Вадим КУДЬ, Аліна ПЕНІЩУК (м. Луцьк). Ментальність селян Волині та соціальні
 
відносини на селі у повістях Ю. Крашевського ................................................................. 255
 
Сергій ЛИС (м. Луцьк). Походження образу козака Мамая в українській міфології та
 
народному мистецтві ....................................................................................................... 259
 
Валентин ЛЮПА (м. Луцьк). Село Конюхи Грубешівського повіту: історія, звичаї та
 
обряди ............................................................................................................................ 263
 
Любов МЕРЖВИНСЬКА (с. Колодяжне). Колодяжне у фольклорних записах Лесі
 
Українки ......................................................................................................................... 268
 
Тетяна ХОМОВА (м. Луцьк). „Обереги милосердя” Надії Горлицької ................................ 277
 
Світлана ЧИБИРАК (м. Луцьк). Проблема різдвяно-новорічних свят на сторінках пе-
 
ріодичних видань другої половини ХІХ ст. ........................................................................ 282
 
Оксана ШПАК (м. Львів). Малярство на склі ХХ ст. Західної Волині (з експедиційних
 
знахідок 2012 року) ........................................................................................................ 285
 
Світлана ЮЗЮК (м. Рівне). Музично-фольклористичні дослідження на теренах Во-
 
линської області у ХІХ–ХХ ст. .......................................................................................... 291
 
 
 
РОЗДІЛ VІ
 
РЕЦЕНЗІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ
 
 
 
Алла ДМИТРЕНКО (м. Луцьк). Обхідні ритуальні звичаї Щедрого вечора: Рецензія
 
на останнє прижиттєве видання Олекси Ошуркевича (Під зорями новорічними: Тра-
 
диційні щедрівки, рядження / Фольклорно-етнографічні записи Олекси Ошуркевича /
 
Нотні транскрипції Мирослава Стефанишина, Юрія Рибака. – Луцьк: ПВД
 
«Твердиня», 2009. – 100 с.) ............................................................................................ 297
 
Алла ДМИТРЕНКО (м. Луцьк). Петро Абрамович та його праця „Етнографічні за-
 
писи”: 100-років від часу збирання фольклорно-етнографічних матеріалів ....................... 299
 
Наталія ПУШКАР (м. Луцьк). Книга Володимира Островського «Нові легенди Холм-
 
щини» ............................................................................................................................ 333
 
АВТОРИ ПУБЛІКАЦІЙ .................................................................................................. 343
Категорія: Видання | Додав: administrator (28.05.2013) | ОПИС ЗНАКІВ |
Переглядів: 1491 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Зробити безкоштовний сайт з uCoz
Зробити безкоштовний сайт з uCoz