Головна | Статті | Конференції | Анонси | Галерея | Контакти

Волинь туристична

Волинь туристична

,

Агросадиби Волині

,

Туристичні райони

, Волинь, Луцьк, туризм, екскурсії
 Меню сайту
Пошук
Наші партнери
Музейний простір України
Музейний простір Волині
Історична Волинь
Львівський історичний музей
Рівненський обласний краєзнавчий музей
Житомирський обласний краєзнавчий музей
Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному
Державний архів Волинської області
Волинська обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Національна спілка краєзнавців України
ДП „Волинські старожитності” ДП „НДЦ” „Охоронна археологічна служба України” Інституту археології НАН України
Волинська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки
Галерея мистецтв „Арт-кафедра”
Сайти музеїв
Волинської області
Форма входу
Логін:
Пароль:
Головна » Статті

Закрити баннер
Закрити баннер

Тетяна ЄЛІСЄЄВА (Луцьк)

МУЗЕЙ ВОЛИНСЬКОЇ ІКОНИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПАМ’ЯТОК САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Сьогодні намітилася небезпечна тенденція перетворення музеїв у центри проведення дозвілля при скороченні наукових досліджень. Не применшуючи значення культурно-освітньої діяльності, надзвичайно важливо зберегти визначальні параметри музейної роботи – наукове вивчення матеріальної і духовної спадщини і представлення її суспільству. Базовою основою розвитку кожного музею повинна залишатись його наукова діяльність. Саме вона дозволяє здійснювати різноманітні форми роботи.

Науково-дослідницька робота є основою практично всієї діяльності Музею волинської ікони і проводиться у широкому діапазоні:

 • аналіз, атрибуція, науковий опис, систематизація музейних колекцій, їх паспортизація і каталогізація;
 • створення комп’ютерної бази даних предметів колекцій, що зберігаються у фондах музею;
 • укладання покажчиків, буклетів, каталогів, тематичних картотек, описів та оглядів колекцій;
 • підготовка до публікації наукових статей, довідок,  альбомів, буклетів, путівників, повідомлень, тез;
 • розробка наукових концепцій експозицій, виставок, тематико-експозиційних планів, сценаріїв, розгорнутих анотацій і анотованих списків предметів;
 • створення « Електронної експозиції» музею;
 • підготовка лекцій, оглядової і тематичних екскурсій по експозиції та виставках;
 • виступи з підготовленими науковими доповідями та повідомленнями на конференціях, семінарах;
 • підготовка наукових звітів за підсумками експедицій;
 • історико-архівні дослідження;
 • співпраця з Національним науково-дослідним реставраційним центром України та Національною академією образотворчого мистецтва та архітектури з техніко-технологічних досліджень і реставрації пам’яток сакрального мистецтва;
 • консультації (усні і письмові), підготовка відповідей на науково-тематичні запити, проведення історико-культурних експертиз.

Головним напрямком у науковій діяльності музею є каталогізація фондових колекцій.

Великої уваги заслуговує різностороння діяльність наукового колективу з вивчення та пропаганди пам’яток волинського іконопису як унікального явища української культури. У 1995 році в матеріалах ІІ Міжнародної наукової конференції «Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації» був опублікований каталог ікон волинської школи іконопису XVI-XVIII століть, укладений провідним науковим співробітником музею Людмилою Карпюк [1, 35-47]. До каталогу увійшли 183 твори темперного живопису. Структура каталогу складалася з назви твору, якщо відомо – автора, походження, датування, техніки виконання і матеріалів, а також списку літератури і назв виставок, якщо твір експонувався. Починаючи з 1996 року детальні каталожні описи за авторством провідних наукових співробітників Світлани Василевської та Ангеліни Вигоднік друкувалися у матеріалах наукових конференцій з дослідження волинського іконопису[2]. Завдання і цілі каталогізації збірки коректувалися у процесі роботи. До каталогу вирішили включати тільки відреставровані ікони, адже стан пам’яток до реставрації (загальна забрудненість, потемніння оліфи, пізніші поновлення) перешкоджали детальному опису та точній атрибуції. Під час наукового опису для іконографічних, стилістичних, орнаментальних аналогій використовувались матеріали експедицій по культових спорудах Волинської області, новітні дослідження з історії, іконографії, атрибуції і авторства волинських ікон, їх техніко-технологічних характеристик. Паралельно з роботою над каталогами працівники музею на кожну пам‘ятку укладали наукові паспорти, поля яких заповнюються у процесі вивчення музейного предмета та накопичення інформації про нього. На унікальні твори колекції, що увійшли до Державного реєстру національного культурного надбання, оформлялись науково уніфіковані паспорти, які містять 46 позицій. Підсумком дослідницької роботи стало видання у 2013 році першої частини каталогу «Волинська ікона XVI-XVII століть з колекції Волинського краєзнавчого музею» [3]. Упорядники – Світлана Василевська, Ангеліна Вигоднік. До каталогу увійшли 167 творів з відреставрованої частини колекції. Описи супроводжуються кольоровими зображеннями ікон. Зараз науковці музею працюють над підготовкою до видання другої частини каталогу, присвяченому волинським іконам XVIIІ століття.

Одночасно з каталогізацією творів темперного живопису проводилась робота з наукової систематизації усіх фондових колекцій. У 1996 році був опублікований каталог царських врат кінця XVI- початку XX століть, у наступні роки – каталоги декоративної різьби та скульптури XVII-XVIII століть [4]. Укладач – Тетяна Єлісєєва. У науковий обіг були введені пам’ятки, які розкривали характер, рівень майстерності і стиль різьблення на Волині в зазначений період. Своєрідність музейної колекції ікон на полотні втілює каталог Світлани Василевської та Ангеліни Вигоднік, який був опублікований у 2007 році і включав 15 реставрованих творів [5]. Результатом серйозної дослідницької роботи колективу музею стало укладання у 2009 році каталогів «Мідне старообрядницьке лиття XVIIІ-XIХ століть у колекції Волинського краєзнавчого музею» (Людмила Карпюк, Тетяна Єлісєєва) [6] та «Ікони у срібних окладах XVIIІ-XХ століть з колекції Волинського краєзнавчого музею» (Світлана Василевська, Ангеліна Вигоднік) [7]. Переважна більшість пам’яток, що увійшли до каталогів, були вилучені на волинських митницях у 1990-роках і передані до музею на зберігання. Інші – привезені з експедицій, закуплені у власників або подаровані. При створені каталогу мідного старообрядницького лиття був обраний типологічний принцип побудови, за яким 68 пам’яток розподілені по розділах і згруповані за видами, формою, іконографією, розмірами (для хрестів). До каталогу ікон у срібних окладах були опрацьовані 20 предметів: ідентифіковані клейма, прочитані написи майстрів на окремих окладах, зроблені описи виробів, введені результати апробації срібла. Науковцями музею проведена систематизація музейної збірки пізньої російської та української хатньої ікон XVIIІ - початку XХ століть. В каталог, укладений Світланою Василевською і Ангеліною Вигоднік, увійшли майже 400 ікон з основними характеристиками: назва твору, датування, розміри, стан збереження. Каталогізація колекцій Музею волинської ікони стала основою для подальшого дослідження давнього сакрального мистецтва, введення у науковий обіг раніше невідомих творів вітчизняної культури, виявлення художньої специфіки і своєрідності аналізованих пам’яток, розширення уявлення про художні традиції регіону.

У результаті багаторічної дослідницької діяльності співробітники музею виконали сотні різних наукових робіт у вигляді статей, наукових довідок, лекцій, повідомлень. Вперше аналіз колекції темперного іконопису був зроблений Людмилою Карпюк у статті «Ікони XVI-XVIII століть з колекції Музею волинської ікони в Луцьку», опублікованій у Записках Наукового товариства імені Шевченка [8,398-407]. Автор розглядає колекцію у контексті розвитку української мистецької традиції, за стилістичними ознаками групує твори навколо окремих іконописців та іконописних осередків, характеризує найбільш цікаві, етапні пам’ятки. У 2003 році в матеріалах конференції з дослідження волинського іконопису була опублікована стаття Тетяни Єлісєєвої «Збірка пам’яток волинського іконопису XVI-XVIII ст. Волинського краєзнавчого музею» [9,10-16] , яка ґрунтувалася на останніх наукових доробках з вивчення волинського іконопису та його техніко-технологічних дослідженнях, що проводив Національний науково-дослідний реставраційний центр України.

Важливим етапом у вивченні волинського іконопису стали публікації працівників з іконографії, стилістики, авторства, історії і творчого спадку малярських осередків. Темі іконописних осередків та творчості окремих майстрів присвячені дослідження Людмили Карпюк та Тетяни Єлісєєвої. У науковий обіг були введені імена «Волинського іконописця 1630 року», Томаша і Станіслава Михальських, «Маляра з Михнівки», Каспера Списацького, проаналізовані їх твори з огляду на іконографічні та стилістичні особливості та роль у формуванні місцевої мистецької традиції [10].

Науковці музею активно вивчають питання символіки, іконографії Ісуса Христа, Богородиці, найбільш шанованих на Волині святих. Результати досліджень – численні статті [11] і наукові довідки: Світлана Василевська – «Символіка волинського іконопису періоду унії», «Євхаристичні мотиви у волинському іконописі XVIІ-XVIII століть», «Символічні знаки на іконах Старозавітної та Новозавітної Трійці», «Символи-знаки на іконах Спаса XVI-XVIII століть з колекції Волинського краєзнавчого музею»; Людмила Карпюк – «Образ Святого Георгія у волинському іконописі XVI-XVIII століть», «Образ Святої Великомучениці Параскеви у волинському іконописі XVIІ-XVIII століть», «Образи Великомучениць в іконописній традиції Волині у XVIІ-XVIII століттях». «Ікона Римської Богоматері з Луцького домініканського костелу. Традиції зображення та пошанування на Волині у XVIІ-XVIII століттях», Тетяна Єлісєєва – «Образ Святого Онуфрія у волинському іконописі XVIII століття», «Образ Святого Миколая у волинському іконописі XVI-XIХ століть».

Співпраця Музею волинської ікони з Національним науково-дослідним центром України та його Львівською філією, дослідження українських і російських реставраторів, які працювали з пам’ятками волинського іконопису стали базою для вивчення матеріально-технічних характеристик волинських ікон [12]. Отримані результати дають можливість зробити певні узагальнення щодо складу ґрунтів, інкарнату (лицевого письма), найбільш вживаних пігментів, техніки золочення та сріблення; провести порівняльний аналіз для визначення приналежності творів до певних історичних періодів та майстрів.

Важливим напрямком науково-дослідницької роботи музею є вивчення написів на волинських іконах. Ангеліною Вигоднік були ідентифіковані тексти на Євангеліях на іконах Спаса та тексти на сувоях пророків, прочитані імена іконописців. Донаторські написи на іконах, їх графічне оформлення з урахуванням кожного елементу, здатного нести атрибутивні ознаки, допомогли не тільки максимально точно датувати твори іконопису, але й об’єднати їх за характером письма та почерком окремих авторів, визначити територіальні координати їх виникнення тощо [13].

Каталогізація колекції декоративної різьби і скульптури, матеріали наукових експедицій по обстеженню культових споруд стали базою для дослідження мистецтва сницарства на Волині у XVI-XVIII століттях. Була проаналізована і систематизована значна кількість пам’яток, розглянуті їх мистецькі, іконографічні, стильові характеристики, що дало можливість скласти цілісне уявлення про художні особливості декоративного різьблення краю впродовж декількох століть[14].

Людмилою Карпюк була проведена систематизації складної у плані атрибуції колекції творів західноєвропейської живописної традиції XVIІІ-XIХ століть, написаних на полотні. Проаналізовані своєрідності їхньої іконописної мови та малярського середовища, прослідковані долі окремих пам’яток, введені у науковий обіг імена авторів Івана Квятковського, Йозефа Прехтля, Лукаса Шрейдера [15].

З передачею у 2000 році до Музею волинської ікони Холмської Чудотворної ікони Богородиці науковці музею працюють над її сучасною історією [16].

Працівники сектору фондів створюють тематичні картотеки, географічні покажчики, топографічні списки, які потрібні для експозиційних відділів та полегшують пошук предметів з різних груп збереження.

Наукові доробки працівників музею, підготовлені за тривалий час його існування, зберігаються у відомчому архіві, який щороку поповнюється значною кількістю історичних довідок, розробок, тематико-експозиційних планів тощо і відіграє значну роль у науковому житті колективу. В той же час він допомагає студентській та учнівській молоді при вивченні культури рідного краю, написанні наукових робіт слухачами Волинської обласної Малої академії наук, курсових та дипломних проектів студентами вузів Волині.

Логічним завершенням наукових досліджень є публікація результатів, що робить їх доступними для наукової громадськості. У 1994 році Музей волинської ікони започаткував проведення щорічних наукових конференцій «Волинська ікона: дослідження та реставрація», які фактично перетворилися у всеукраїнський науковий форум з міжнародною участю. Видані 20 наукових збірників конференцій. Безперечний інтерес у науковців викликають матеріали з історії формування музейних колекцій, каталогізації, іконографії, техніко-технологічних характеристик, збереження та реставрації пам’яток волинського іконопису, вивчення сницарства, монументального малярства, культової архітектури, церковного шитва, книжкової гравюри, використання сучасних технологій у дослідженні пам’яток тощо. Конференції «Волинська ікона: дослідження та реставрація» слід розглядати не тільки як важливий аспект співпраці музею з іншими науковими установами, що зміцнює його авторитет і сприяє встановленню наукових контактів, але й як фактор сталого динамічного розвитку всього дослідницького процесу у музеї. Значна кількість наукових повідомлень та доповідей друкується працівниками музею у збірниках відомих наукових інституцій як в Україні, так і за кордоном.

Дослідження співробітників музею знаходить втілення у постійних експозиціях і тимчасових виставках, що дають цілісне уявлення про сакральне мистецтво Волині XVI-XVIII ст., знайомлять з його роллю і значенням у вітчизняній історії та культурі.

Наочним відображенням науково-дослідницької роботи є видавнича діяльність. Першими виданнями, які презентували музейну експозицію та колекцію волинського іконопису, були каталог та альбом «Волинська ікона XVI-XVIII ст.» (1998р.), буклет «Музей волинської ікони» (1999 р.), путівник «Музей волинської ікони» (2001р.). Вихід каталогу та альбому «Волинська ікона XVI-XVIII ст.» [17] став помітним явищем для тодішньої української науки. Зібрані в альбомі у доброму поліграфічному відтворенні пам’ятки вперше репрезентували досі маловідому, унікальну і самобутню волинську школу іконопису.

Цікавими музейними виданнями відзначені 2000-ні роки. У 2008 р. музей видав новий буклет «Музей волинської ікони» та набір листівок «Волинська ікона XVI-XVIII ст. з колекції Музею волинської ікони в Луцьку», у 2009 р. – буклет «Холмська Чудотворна ікона Богоматері. Історія, дослідження та реставрація», у 2010 р. – набір листівок «Православні свята», у 2011 – фотоальбом «Музей волинської ікони», у 2013 р. каталог-альбом «Музей волинської ікони», доповнений новими експонатами набір листівок «Волинська ікона XVI-XVIII ст. з колекції Музею волинської ікони в Луцьку». Фотоальбом «Музей волинської ікони» [18], виданий за фінансової підтримки  Волинського обласного благодійного фонду Бориса Клімчука «Рідна Волинь», став успішним проектом, який масштабно і повно представляє кращі твори XVI-XVIIIстоліть – ікони та предмети декоративної різьби з експозиції музею. Великий резонанс у науковому і мистецькому середовищі викликало видання книги-альбому «Музей волинської ікони» [19], яке було здійснене видавничим домом «Адеф-Україна» на замовлення Державного комітету телебачення та радіомовлення України за програмою «Українська книга 2012». Презентація книги за участі представників творчої, наукової, політичної еліти України, духовенства, музейників, мистецтвознавців, реставраторів відбулася у митрополичих палатах Національного заповідника «Софія Київська». В альбомі вперше представлена колекція сакрального мистецтва Музею волинської ікони з докладним описом і повноколірними репродукціями більше ста кращих експонатів, які демонструються у експозиції і зберігаються у фондосховищах музею. Твори систематизовані, класифіковані і представлені у розділах: «Волинський іконопис XVI-XVIII століть», «Релігійний живопис західноєвропейської традиції XVIII-XIX століть», «Різьблення і скульптура XVII - початку XIX століть». Окремий розділ альбому присвячений Холмській Чудотворній іконі Богородиці ХІ століття. Видана українською і англійською мовами, книга- альбом пропагує духовну спадщину Волині не лише в Україні, але й за кордоном. Починаючи з 2009 року збірка волинського іконопису популяризуються і через статті, що друкуються у рубриці «Волинські ікони» у газеті «Волинські єпархіальні відомості», виданні Волинської єпархії УПЦ Київського патріархату.

Через опубліковані матеріали музей звертається до всіх, кого цікавлять музейні зібрання, історія та культура рідного краю. Публікації репрезентують музей, привертають до нього увагу, нагадують про їх тематику, зміст експозицій та колекцій, новітні надходження та наукові пошуки.

Навіть стислий огляд наукової роботи Музею волинської ікони є переконливою відповіддю на питання: чи потрібна науково-дослідницька діяльність у музеї? Важливим аспектом і характерною особливістю музейних досліджень є той факт, що співробітники не займаються «наукою заради чистої науки». Вся наукова діяльність підпорядковується єдиній меті – всебічному дослідженню музейного предмета, при вивченні якого фахівцями можуть бути зроблені найважливіші наукові відкриття.

_________

1.Карпюк Л. Каталог ікон волинської школи іконопису XVI-XVII ст. із збірки Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 29 листопада – 1 грудня 1995 року.

2.Вигоднік А. Матеріали до каталогу Волинської ікони (ікони XVI-XVII ст. з експозиції Музею Волинської ікони) //Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції, м. Луцьк, 12-13 грудня 1996 року. – С.34-48. Василевська С., Вигоднік А. Ікони XVII-XVIII ст. з експозиції Музею Волинської ікони //Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції, м. Луцьк, 17-18 грудня 1997 року. – Луцьк, 1997 – С.118-135. Василевська С., Вигоднік А, Низьокохат О., Єлісєєва Т. Матеріали до каталогу волинської ікони XVI- XVIII ст. з фондів Волинського краєзнавчого музею //Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації. Матеріали VI міжнародної наукової конференції з волинського іконопису, м. Луцьк, 1-3 грудня 1999 року. – С. 143-183. Василевська С., Вигоднік А. Матеріали до каталогу волинської ікони XVI-XVIІІ століть з фондів Волинського краєзнавчого музею //Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть.Матеріали VII міжнародної наукової конференції з волинського іконопису, м. Луцьк, 27-28 листопада 2000 року. – С.86-92. Василевська С., Вигоднік А. Матеріали до каталогу волинської ікони XVI- XVII століть з фондів Волинського краєзнавчого музею //Сакральне мистецтво Волині. Матеріали IХ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 31 жовтня-1 листопада 2002 року. – С.143-151. Василевська С., Вигоднік А. Матеріали до каталогу волинської ікони XVI-XVIII ст. з фондів Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали Х наукової конференції, м. Луцьк, 17-19 вересня 2003 року. – С.194-199. Василевська С. Матеріали до каталогу волинської ікони XVI-XVIII ст. з фондів Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 жовтня 2005 року. – С.62-72. Василевська С. Матеріали до каталогу волинської ікони XVI-XVIII ст. з фондів Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк-м. Володимир-Волинський, 2-3 листопада 2006 року. – С.49-53. Василевська С., Вигоднік А. Матеріали до каталогу волинської ікони XVI-XVIII ст. з фондів Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІV міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 29-30 жовтня 2008 року. – С. 79-88. Василевська С., Вигоднік А. Матеріали до каталогу волинської ікони XVI-XVIII ст. фондів Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХV міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 25-26 вересня 2008 року. – С.200-206. Василевська С., Вигоднік А. Матеріали до каталогу волинської ікони ХVІ–ХVІІІ ст. з колекції Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХVІІІ Міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 27-28 жовтня 2011 року. – С.202-214.

3.Волинська ікона XVI – XVII століть з колекції Волинського краєзнавчого музею. Каталог. Частина І. / Упорядники А. Вигоднік, С. Василевська. –Луцьк: ДП «Волинські старожитності», 2013. – 174 с.

4.Єлісєєва Т. Каталог царських врат кін. XVI-поч. XX ст. з колекції Волинського краєзнавчого музею // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції… – C.48-56. Єлісєєва Т. Каталог декоративної різьби та скульптури XVII-XVIII століть зі збірки Волинського краєзнавчого музею. //Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть. Матеріали VII міжнародної наукової конференції з волинського іконопису… – С.92-101 Єлісєєва Т. Матеріали до каталогу декоративної різьби та скульптури XVII-XVIII століть з фондів Волинського краєзнавчого музею //Сакральне мистецтво Волині. Матеріали IХ міжнародної наукової конференції… – С.151-157.

5.Василевська С., Вигоднік А. Матеріали до каталогу волинської ікони ХVІ-ХІХ ст. з колекції Волинського краєзнавчого музею (ікони на полотні) //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІV міжнародної наукової конференції… – С.79-85.

6.Карпюк Л., Єлісєєва Т. Мідне старообрядницьке лиття XVIIІ-XIХ століть у колекції Волинського краєзнавчого музею //Волинський музей : історія і сучасність. Науковий збірник. Випуск 4. Матеріали ІV науково- практичної конференції, присвяченої 80-річчю Волинського краєзнавчого музею та 60-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, Луцьк – Колодяжне, 19 – 20 травня 2009 року. – С. 132-149.

7.Василевська С., Вигоднік А. Ікони у срібних окладах XVIIІ-XХ століть з колекції Волинського краєзнавчого музею // Волинський музей : історія і сучасність. Науковий збірник. Випуск 4. Матеріали ІV науково-практичної конференції... – С.123-131.

8.Карпюк Л. Ікони XVI-XVIII століть з колекції Музею волинської ікони в Луцьку.// Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том ССХХХVI. Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 1998 – С.398-407.

9.Єлісєєва Т. Збірка пам’яток волинського іконопису XVI-XVIII ст. Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали Х наукової конференції... – С.10-16.

10.Карпюк Л. Малярські осередки на Волині XVII-XVIII ст. //Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали наукової конференції, присвяченої 90-річчю П.М.Жолтковського, Луцьк-1994. – С.15-18. Карпюк Л. «Волинський іконописець 1630 року » та його твори в Музеї волинської ікони // Історія релігій в Україні. Тези повідомлень V Міжнародного круглого столу, Львів, 2-5 травня 1995 року. Частина І. – Київ-Львів, 1995. – С.189-192. Карпюк Л. Малярський осередок Михнівського монастиря //Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край. Матеріали ІХ наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції, 2—23 січня 1998 року. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – С.215-216. Карпюк Л. Малярські осередки на Волині (за матеріалами колекції іконопису Волинського краєзнавчого музею) //Волинський музей: історія і сучасність. Тези та матеріали І науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Волинського краєзнавчого музею та 45-річчю Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки, 16-17 червня 1994 року. – Луцьк: Ініціал,1994. С. – 17-18. Карпюк Л. Творчість Слава і Томаша Михальських на Волині у середині XVIII ст. // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали Х міжнародної наукової конференції… – С.58-60. Єлісєєва Т. Твори Каспера Списацького у збірці Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції . м. Луцьк, 3-4 листопада 2004 року, – С. 113-116. Карпюк Л. Михнівський малярський осередок XVII-XVIII ст. на Волині.// Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський в історії Волині та України. Науковий збірник. Випуск 20. Матеріали ХХ Волинської обласної науково-практичної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 15-й річниці Незалежності України, 810-й річниці першої писемної згадки м. Каменя-Каширського та 100-й річниці від дня народження українського літературознавця Євгена Шабліовського, 26 жовтня 2006 року, м.Луцьк – м.Камінь-Каширський. Луцьк, 2006. – С.36-38. Карпюк Л. Твори XVII-XVIII століть «Маляра з Михнівки» та майстрів його кола //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІХ міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 24-25 жовтня 2013 року. – Луцьк, 2012 – С.88-92.

11.Карпюк Л. Образ «Святої Варвари» у волинському іконописі XVII-XVIII століть //Сакральне мистецтво Волині. Матеріали IХ міжнародної наукової конференції... – С.41-42. Карпюк Л. Образ «Св. Великомучениці Параскеви» у волинському іконописі XVII-XVIII ст. //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції … – С. 87-89. Карпюк Л. Ікони «Різдва Богородиці» на Волині у XVII-XVIII ст. (З колекції Волинського краєзнавчого музею). //Українська греко-католицька церква і релігійне мистецтво (Історичний досвід та проблеми сучасності). Науковий збірник. Випуск 4. Присвячується пам’яті жертв львівського псевдособору 1946 р. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції, м. Львів, 30-31 травня 2006 р. – С.245-246. Карпюк Л. Ікони «Богоматір нев’янучий цвіт» з колекції Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХV міжнародної наукової конференції ... – С.55-57. Карпюк Л. Ікони Святого Юрія Змієборця XVI-XVIII століть з колекції ВКМ //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХVІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 4-5 листопада 2009 року. – С.48-52. Карпюк Л. Ікона святої Великомучениці Катерини з с. Хворостів Любомльського району //Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 25. Матеріали ХХV Волинської обласної історико- краєзнавчої наукової конференції, присвяченої 16-ій річниці незалежності України, 720-ій річниці першої писемної згадки міста Любомля і 800-ій річниці першої писемної згадки Угровська, м. Любомль, 25 жовтня 2007 р. м. – С.345-347.Карпюк Л. Особливості іконографії та малярська традиція образу «Богородиця Нев’янучий Цвіт» // Бюлетень 11. Інформаційний випуск. 1(11) грудень 2010. – С.65-69. Карпюк Л.Старозавітна символіка в сюжеті ікони «Богородиці нев’янучий цвіт» //Історія та сучасність православ’я на Волині. Матеріали І науково-практичної конференції 13-14 грудня 2010 року. – С.96-102.

Вигоднік А. Ікони «Коронування Богородиці» у збірці музею волинської ікони//Богородиця і українська культура. Тези доповідей і повідомлень Міжнародної конференції 14-15 грудня 1995 р. – С.6-9. Вигоднік А. Сюжет «Коронування Богородиці» на волинських іконах XVII-XVIII ст. (на основі пам’яток із колекції Волинського краєзнавчого музею та діючих храмів Волині) //Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Матеріали V наукової конференції м. Луцьк, 27-28 серпня 1998 року. – С.85-90. Вигоднік А. Ікони «Покрову Богородиці» в збірці Волинського краєзнавчого музею //Пам’ятки сакрального мистецтва Волині . Матеріали VІII міжнародної наукової конференції… – С.31-34. Вигодник А. Іконографія образу «Спас на престолі з ангелами» І пол. XVII ст. з Каменя-Каширьского //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції… – С.73-75. Вигодник А. Іконографія образу «Спас на престолі з ангелами» І пол. XVII ст. з Каменя-Каширьского //Бюлетень 11. Інформаційний випуск… – С.62-64. Вигоднік А. Сюжет «Коронування Богородиці» у волинському іконописі ХVІII ст. та його інтерпретація на іконі з Луківської церкви села Городно Любомльського району//Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 25… – С.347-350. Вигоднік А. Особливості іконографії Пілганівської ікони Богородиці XVIII ст. //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІХ міжнародної наукової конференції … – С.119-123.

Єлісєєва Т. Ікона «Юрій Змієборець» кінця XVII ст. з церкви Св. Георгія м. Любомля. //Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль в історії України та Волині. Науковий збірник. Випуск 25… – С. 343-345. Єлісєєва Т. Образ Святого Миколая Чудотворця у волинському іконописі XVII- поч. ХІХ ст. //Історія та сучасність православ’я на Волині. Матеріали ІV науково-практичної конференції 12-14 листопада 2013 року. Луцьк-2013 – С.33-38. Єлісєєва Т. Волинські ікони святого Миколая з житієм. //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІХ міжнародної наукової конференції … – С.68-72. Василевська С. Композиція «Христос – виноградна лоза» на волинських іконах XVIII століття //Пам’ятки сакрального мистецтва Волині. Матеріали VІII міжнародної наукової конференції. м. Луцьк, 13-14 грудня 2001 року. – С.38-40.

12.БратушкоЮ., Лагутіна Л., Луць В., Цитович В. Фізико-хімічні та стратиграфічні дослідження живопису волинських ікон //Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Доповіді та матеріали IV наукової конференції… – С.98-108. Голіков В., Жарікова З., Обухович Л. Комплексне експериментальне дослідження волинської ікони «Спас» початку XVII століття //Пам’ятки сакрального мистецтва Волині на межі тисячоліть: питання дослідження, збереження та реставрації. Матеріали VI міжнародної наукової конференції…– С.84-92. Братушко Ю., Люльєва С. Наноплактонова ідентифікація крейдяних левкасів волинської ікони //Сакральне мистецтво Волині. Матеріали IХ міжнародної наукової конференції… – С.53-57. Чабан А., Петрушак П. Колористичні особливості волинського малярства XVI – XVII століття на прикладі вибраних ікон з околиць Луцька //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІ міжнародної наукової конференції…– С.68-70. Бредіс Н. Рентгенографічні дослідження творів іконопису з фондів Волинського краєзнавчого музею. Там само. – С.103-108. Мельник І. Ікона «Богородиця з дитям» з с. Грудки Камінь-Каширського району. Результати попереднього техніко-технологічного дослідження. Там само. – С.135-137. Чабан А., Петрушак П. Самобутність малярської культури художників Волині в іконах XVI-XVII століть //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції… – С. 62-66. Шевченко Н., Асаулова О., Обухович Л. Ікона «Свята Параскева»1749 року з міста Каменя-Каширського Волинської області. Результати попереднього стратиграфічного аналізу //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІV міжнародної наукової конференції…– С.102-104. Бредіс Н. Рентгенографічні дослідження в атрибуції та експертизі творів іконопису //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХV міжнародної наукової конференції…– С.105-108. Шевченко Н., Асаулова О. Дослідження матеріалів волинського іконопису методами світової мікроскопії //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХVІ міжнародної наукової конференції… – С.58-61. Шевченко Н., Асаулова О. До проблем дослідження пам’яток волинського іконопису: хіміко-технологічний аспект // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІХ міжнародної наукової конференції… – С.143-150.

13.Вигоднік А. Вивчення євангельських текстів та іконах волинської школи іконопису //Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали наукової конференції, присвяченої 90- річчю П.М.Жолтковського... – С.25-28. Вигоднік А. Вивчення євангельських текстів та іконах волинської школи іконопису //Історія релігій в Україні. Тези повідомлень Міжнародного V круглого столу. Львів, 3-5 травня 1995 року… – С.189-92. Вигоднік А. Вивчення євангельських текстів та іконах волинської школи іконопису //Волинський музей: історія і сучасність. Тези та матеріали І науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Волинського краєзнавчого музею… С.18-19. Вигоднік А. Датовані і підписані ікони у збірці Волинського краєзнавчого музею // Волинська ікона питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наукової конференції… – С. 48-50. Вигоднік А. Ідентифікація написів на сувоях «Пророків» XVIII ст. Йова Кондзелевича // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІІ міжнародної  наукової конференції... – С.59-62. Вигоднік А. Авторські підписи на волинських іконах //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХVІ міжнародної наукової конференції... – С.53-58. Вигоднік А. Автограф Станіслава Михальського //Волинський музейний вісник: музейна педагогіка. Теорія і практика. Випуск 5, м. Луцьк, 2013. – С.190 Вигоднік А. Автограф Томаша Михальського. Там само. – С.191.

14.Єлісеєва Т. Декор та іконографія царських врат кінця XVI-першої половини XVII ст. із збірки Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації. Тези та матеріали ІІ міжнародної наукової конференції… – С.17-18. Єлісєєва Т. Збірка предметів української декоративної різьби Волинського краєзнавчого музею //Сакральне мистецтво Бойківщини. Другі наукові читання пам’яті Михайла Драгана. Матеріали виступів. 19-20 листопада1997 року. м. Дрогобич. – Дрогобич: Відродження, 1997. – С.42-43. Єлісєєва Т. Тема Єсєєвого древа в царських вратах Волині XVII-XVIII ст. //Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край… – С. 211. Єлісєєва Т. Скульптурна різьба в декорі царських врат Волині XVII-XVIII ст. // Історія релігій в Україні. Матеріали VIII міжнародного круглого столу. 11-13 травня 1998 року. – Львів: Логос, 1998. – С.92-93. Єлісєєва Т. Стиль рококо у декоративному різьбленні на Волині у другій половині XVIII ст. // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІІ міжнародної наукової конференції ... – С.80-84. Єлісєєва Т. Ренесанс і бароко у декоративній різьбі на Волині XVII-XVIII ст. //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІІІ міжнародної наукової конференції... – С.77-80. Єлісєєва Т. Пам’ятки декоративного різьблення Камінь - Каширщини XVII-XVIII ст. //Минуле і сучасне Волині та Полісся. Камінь-Каширський в історії Волині та України. Науковий збірник. Випуск 20… – С.35-36. Єлісєєва Т. Пам’ятки декоративного різьблення Рожищенського району //Минуле і сучасне Волині та Полісся. Рожище і рожищенці в історії Волині і України: проблеми волинезнавства. 2007. Єлісєєва Т. Пам’ятки дерев’яної скульптури ХVІІ-ХІХ ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХVІІІ Міжнародної наукової конференції… – С126-131.

15.Карпюк Л.Традиція зображення образу Римської Богоматері на Волині у XVII-XVIII ст. //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХІV міжнародної наукової конференції … – С. 77-79. Карпюк Л . До питання історії культу Богоматері Римської у Луцьку //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХVІІ міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 4-5 листопада 2009 року. – С.112-116. Карпюк Л. Образ Спаса в тернії у релігійному живописі Волині ХVІІІ століття //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХVІІІ Міжнародної  наукової конференції … – С. 8-9. Карпюк Л. До питання атрибуції образу Святого на іконі «Св. Ігнатій» з колекції Волинського краєзнавчого музею //Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. Вип.VІ – Луцьк. 2010. – С.122-126. Карпюк Л. Живопис західноєвропейської традиції ХVІІІ – ХІХ ст. //Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали ХХ Міжнародної наукової конференції м. Луцьк, 27-28 серпня 2013 року. Луцьк – 2013. – С.78-86.

16.Василевська С., Вигоднік А. 10 років Холмської Чудотворної ікони Богородиці у Музеї волинської ікони / /Волинська ікона: дослідження та реставрація Матеріали ХVІІ міжнародної  наукової конференції… – С. 125-133. Василевська С., Вигоднік А. До історії хресних ходів у Луцьку//Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ. Вип. VІІ – Луцьк. 2011. – С.486-497. Василевська С., Вигоднік А. Пошанування Холмського Чудотворного образа у Музеї волинської ікони //Історія та сучасність православ’я на Волині. Матеріали І науково-практичної конференції… - С.138-148. Василевська С., Вигоднік А. Холмській Чудотворний образ Богородиці у Музеї волинської ікони //Минуле і сучасне Волині та Полісся. Християнство в історії і культурі Володимира-Волинського та Волині. Науковий збірник. Випуск 47. Матеріали ХLVII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 1025-й річниці Хрещення Київської Русі та першої писемної згадки про м. Володимир-Волинський, м. Луцьк, - м. Володимир-Волинський, 19-20 червня 2013 року. М. Луцьк, 2013. – С.177-180.

17. Волинська ікона XVI -XVIII ст. Каталог та альбом під редакцією Сергія Кота. – Київ-Луцьк: ТОВ. «Спадщина», 1998. – 102 с.;іл.

18.Єлісєєва Т., Вигоднік А. Музей волинської ікони. – Київ:Р.К. Майстер - принт, 2010. – 80 с.; іл.

19. Музей волинської ікони: книга-альбом. //Александрович В.С., Василевська С.В., Вигоднік А.П., Єлісєєва Т.М., Карпюк Л.А., Ковальчук Є.І., Міляєва Л.С., Силюк А.М. – Київ: «Адеф - Україна», 2013. – 400 с.; іл.

_____________________________

Волинський музей. Історія і сучасність. Науковий збірник. Випуск 5. Матеріали V Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 23-й річниці Незалежності України та 85-й річниці створення Волинського краєзнавчого музею, м. Луцьк, 16 травня 2014 року. Упоряд. А. Силюк. – Луцьк, 2014. – С. 49-55.

Категорія: Статті | Додав: administrator (12.11.2014) | ОПИС ЗНАКІВ |
Переглядів: 2500 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Зробити безкоштовний сайт з uCoz
Зробити безкоштовний сайт з uCoz